BÉKÉS MEGYEI NYUGDÍJAS EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE

kezdőoldal
          

SZÓLÓÉNEKESEK és HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPDALKÖRÖK VERSENYE

Közzétéve:  05-12-15

Békés Megyei Járások Kulturális Találkozója:
SZÓLÓÉNEKESEK ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPDALKÖRÖK  VERSENYE

R E N D E Z V É N Y   Ö S S Z E F O G L A L Ó

A már hagyományos, minden évben megrendezendő Békés megyei járások kulturális találkozóját, szólóénekesek és hagyományőrző népdalkörök versenyét 2015. május 09-én rendezte meg a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége Békéscsabán a Csaba Park Rendezvényközpontban.
Szrenka Pálné a megyei szövetség elnök asszonya megnyitó szavai után együttműködési megállapodás aláírásával kezdődött a megyei rendezvény.
Együttműködési megállapodást írt alá a Békés Megyei Önkormányzat részéről Zalai Mihály a megyei közgyűlés elnöke, valamint a Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége részéről Szrenka Pálné elnök asszony.
A hosszú távú megállapodás a Békés megyei nyugdíjasok érdekeinek védelmét, megbecsülésük elősegítését, önszerveződésük javítását, a nyugdíjasok kulturális, művészeti és sporttevékenységeik, valamint megyei rendezvényeik támogatását segíti elő.
Ezt a rendezvény fővédnöke Hanó Miklós, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket.  Beszédében hangsúlyozta, hogy nagyon fontosnak tartja a nyugdíjas korosztály hagyományőrző és kulturális rendezvényeit, amit ő maga és a város vezetése is a Csaba Park Rendezvényközpont kedvezményes biztosításával támogat.
Kihangsúlyozta, szeretné ha az új Csaba Park Rendezvényközpont a megyei szövetség rendezvényei által is folyamatosan „élettel” telne meg.
A rendezvényen 16 hagyományőrző népdalkör és 21 szólóénekes vett részt Békés megye közeli és távolabbi településeiről.
A rendezvény szakmai zsűrije: Széplaki Endréné, Mizó Ferencné és Dr. Kovács Lászlóné voltak. Nehéz feladat elé volt állítva a zsűri, mivel a rendezvény magas színvonalú, emelkedett hangulatú, majd hat órás időtartamú volt.
A szakmai zsűri döntése alapján megyénket képviselve továbbjutásra (kiemelt fokozatú - arany minősítéssel) 5 szólóénekest és 7 hagyományőrző dalkört javasolt, emellett még (arany minősítéssel) 5 szólóénekest, 5 dalkört jutalmazott.
Ezüst minősítést 9 szólóénekes és 4 hagyományőrző dalkör érdemelte ki, míg 2 fellépő könnyűzenei különdíjat kapott.
A rendezvény helyezettjei díszoklevelet és tárgyjutalmat vehettek át.
Köszönet illeti meg a Csaba Park Rendezvényközpont vezetőjét és dolgozóit, hogy a megyei rendezvényt zökkenőmentesen megrendezhettük.

 

Békés Megyei Járások Kulturális Találkozója:

SZÓLÓÉNEKESEK és HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPDALKÖRÖK

VERSENYE

(2015. 05. 09. Békéscsaba, Csaba Pak)

E R E D M É N Y E I :

K I E M E L T A R A N Y MINŐSÍTÉS :

- Szólóénekesek:

1./ Gajdos Istvánné szólóének , Mezőkovácsháza,

2./ Kovács István szólóének, Gyula,

3./ Kiss Ferenx szólóének, Gyula,

4./ Csizmadia Lajosné, szólóének, Sarkad,

5./ Fejes Sándor szólóének, Orosháza,

- Dalkörök:

1./ Magyarvárosi Népdalkör, Gyula

2./ Fülemüle Népdalkör, Körösladány,

3./ Vadvirág Népdalkör, Mezőkovácsháza,

4./ Őszikék Nyugdíjas Klub Dalos Csoportja, Körösladány,

5./ Érdekvédelmi Egyesület Vegyes Kara, Sarkad,

6./ Sárrét Népdalköri Egyesület, Szeghalom,

7./ Biharugrai Népdalkör, Biharugra,

A R A N Y MINŐSÍTÉST KAPTAK:

- Szólóének:

1./ Balog István, szólóének, Doboz,

2./ Cséffán László szólóének, Gyula,

3./ Gyetvai Zoltán szólóének, Sarkad,

4./ Nacsa Andrásné szólóének, Újiráz,

5./ Kovács Jánosné, Vésztő,

- Dalkörök:

1./ Nefelejcs Énekkar, Búzavirág Nyugd. Egyesület,

2./ Aranyeső Nyugdíjas Egyesület Népdalköre, Békéssámson,

3./ Csaba Pávakör, Békéscsaba,

4./ Nyugdíjas Egyesület Kórusa, Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ,

5./ Barátság Nyugdíjas Egyesület Énekkara, Vésztő,

E Z Ü S T MINŐSÍTÉST KAPTAK:

- Szólóénekesek:

1./ Dinya Katalin Luca, Gyomaendrőd,

2./ Orosz Sándor és Tóth Bálint, Nefelejcs Népdalkör, Csorvás,

3./ Szatmári Jánosné, Doboz,

4./ Enyediné Balla Erzsébet, Sarkad i Nyugd, Érdekvédelmi Egyesület,

5./ Bagyinka János, Őszidő Nyud. Klub,. Békéscsaba,

6./ Hegedűsné Gyetvai Ibolya, Sarkadi Nyugd. Érdekvédelmi Egyesület,

7./ Pap Jánosné, Őszidő Nyugd. Klub, Gyomaendrőd,

8./ Kulcsár Mihályné, Őszidő Nyugd. Klub, Gyomaendrőd,

9./ Fehér Irén, Szivárvány Nyugd. Egyesület, Mezőkovácsháza,

- Dalkörök:

1./ Csaba Népdalkör, Városi Nyugd. Egyesület, Békéscsaba,

2./ Őszirózsa Népdalkör Egyesület Kórusa,

3./ Csaba Pávakör, Megyei Nyugd. Szövetség, Békéscsaba,

4./ Csalogány Énekkar, Nyugd. Érdekvédelmi Klub, Csorvás,

K Ü L Ö N D Í J A T KAPTAK:

1./ Mizsei Zoltán, Szeged,

2./ 4-LM Énekegyüttes, Körösladány,

 

« Vissza a hírekhez