BÉKÉS MEGYEI NYUGDÍJAS EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE

kezdőoldal

A Szövetség célkitűzései

A Szövetség célja a nyugdíjasok érdekeinek védelme, beleértve társadalmi megbecsülésüket, anyagi helyzetüket, kulturális igényeiket.

Szorgalmazza a nyugdíjas állampolgárok összefogását, a nyugdíjas egyesületek, klubok, körök és egyéb nyugdíjas szervezetek alapítását és a Szövetséghez való csatlakozásukat.

Támogatja a magyar és a nemzetiségi szervezetek közötti együttműködést, a sokszínű magyar és nemzetiségi hagyományok, a nemzetiségi szervezetek és anyaországaik közötti kapcsolatok folyamatos ápolását.

Tevékenysége során figyelemmel van más társadalmi rétegek jogos érdekeire.

Kész minden demokratikus szervezettel együttműködni, de közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


A célkitűzések megvalósítása érdekében a Szövetség feladata:

 • A megyei nyugdíjasok társadalmi, szociális, egészségi és kulturális helyzetének elemzése és erről a közvélemény folyamatos tájékoztatása.
 • A nyugdíjasok társadalmi, szociális, egészségi és kulturális helyzetének javítására irányuló javaslatok kidolgozása és erre az állami, önkormányzati és társadalmi szervek figyelmének felhívása.
 • A nyugdíjasok helyzetét érintő jogszabályok, döntések előkészítésében való részvétel, a nyugdíjasok jogait, helyzetét sértő rendelkezések, döntések elleni vélemény nyilvánítás, tiltakozás.
 • A nyugdíjasok önszervező tevékenységének támogatása.
 • A nyugdíjas tagszervezetek egymás közötti és a megyei és országos szervezetek közötti kapcsolat folyamatos és zökkenőmentes biztosítása.
 • Együttműködés kialakítása a különböző állami, önkormányzati, társadalmi és egyéb szervekkel.

Tisztelt Adózó!

Adójának 1 %-os felajánlása esetén Szövetségünk a következő tevékenységekre, szolgáltatásokra fordítná a beérkező összeget:

 • Szociális tevékenység, ezen belül a rászoruló családok, elsősorban időskorúak gondozása.
 • Kulturális tevékenység, amatőr művészeti együttesek fellépési lehetőségének, amatőr művészek
 • bemutatkozási lehetőségeinek biztosítása.
 • Nyugdíjasok érdekvédelme.
 • Felajánlását a következő címre várjuk:

BÉKÉS MEGYEI NYUGDÍJAS EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE
18383630-1-04

Szövetségünk Alapszabálya:

Alapszabály letöltése itt (PDF) »

Szolgáltatásaink:

 • önkéntesek foglalkoztatása, irányítása, koordinálása,
 • idős társaink érdekvédelme, felmerülő kéréseinek ügyintézése,
 • méltányossági és egyéb nyugdíjkérelmek, segélyek ügyintézése,
 • fogyasztóvédelmi problémák segítése, ügyintézése